I. A HAJDÚ-KOMPOSZT Bt. modern üzleti kihívásokhoz való alkalmazkodása

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.09.30.

A projekt azonosító száma: GINOP_PLUSZ-1.2.1-21-2021-00905

A szerződött támogatás összege: 66 556 769 Ft

A projekt tartalma: A szervezet GINOP_PLUSZ-1.2.1-21-2021-00905 azonosító számú projektje megvalósítása során 38.11 - Nem veszélyes hulladék gyűjtése tevékenységét fejleszti 4242 Hajdúhadház, Fényestelep 44. alatt található megvalósítási helyszínén. A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések című projekt felhívás lehetőséget biztosított a cég termelési kapacitásának bővítésére. A Hajdú-Komposzt Bt. a projekt keretében több területen kíván fejlesztést megvalósítani. Egyrészről a fejlesztendő tevékenység végzéséhez kapcsolódó adminisztratív feladatok erőforrásai bővülnek a kor elvárásainak megfelelő digitális infrastruktúra biztosításával. Ennek során a felhasználók számának megfelelő notebookok, táblagépek, mobiltelefonok, asztali számítógép, NAS meghajtó beszerzése történik meg. Az adminisztratív háttér mellett a szakmai feladatok ellátásának biztosításához kapcsolódó technológia fejlesztésére is lehetőség nyílt. A beszerzések eredményeképpen belső fogazású szivattyú valamint vízmelegítő tartály, láncos konténerek, rozsdamentes láncos zárt konténer, kézi hidraulikus mérleges emelő kocsi, továbbá gázüzemű homokvillás targonca üzembe helyezése is megtörténik. A projektben az eszközök működtetéséhez, megfelelő tárolásához, valamint a megvalósítási helyszín működési támogatásának, egy fejlett munkahelyi környezet biztosításához és rendelkezésre állásához ingatlan fejlesztésre nyílik lehetőség. A beruházási elem eredményeképpen a meglévő mosóhelyiség funkcióváltást követően iroda helyiségé történő átalakítása valósul meg. Ezen felül nagy teherbírású mosásból származó technológiai szennyvízelvezetés válik lehetővé, fejlesztésre kerül a belső úthálózat, földalatti szivárogtató rendszer, szivárogtató akna is kialakításra kerül. A csarnokban található raktárként működő helyiség funkcióváltást követően átalakításra kerül mosó helyiséggé. Meglévő csarnok épülete födémszigeteléssel és tetőcserével kerül korszerűsítésre, az azbesztes palafedést trapézlemez fedés váltja fel. A megnövekedett energiafogyasztási költségek egy részét a projektben kiépítésre kerülő 22 kWp névleges teljesítményű napelemes rendszer fedezi a jövőben. A szakmai feladatok ellátására, a nehézgépjárművek vezetésére vonatkozóan CE típusú jogosítvány megszerzése irányuló képzés. Az európai uniós támogatás felhasználása a HAJDÚ-KOMPOSZT Bt.-t alkalmazkodni képes vállalkozássá teszi a változó üzleti környezetben. A reálisan megtervezett beruházás által a vállalkozás versenyképessége erősödik.

II. Termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések a Hajdú-Komposzt Bt-nél

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.11.30.

A projekt azonosító száma: GINOP-1.2.8-20-2020-00236

A szerződött támogatás összege: 12 000 000 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 57,94 %

A projekt tartalma: Vállalkozásunk a sikeresen megvalósult projekt eredményeképpen meglévő munkahelyeinek megtartása mellett új munkahely teremtését is megvalósítja. A fejlesztés hatására eszközparkunk modernizálódott, ami fejlődési lehetőségeink kiaknázását idézte elő. Modern vállalkozásként új piaci szegmens és nagyobb területi lefedettség vált elérhetővé. A projekt keretében eszközbeszerzést, valamint alvállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlan beruházás valósult meg. Beszerzésre kerül t továbbá1 db hordómosó berendezés, 1 db targonca, 1 db felépítmény, 148 db bilincses hordó. Vállalkozásunk életében fontos szerepet tölt be az eszközparkunk folyamatos fejlesztése, modernizációja. Az új ergonomikus munkakörnyezet kialakításához fontossá vált hogy eszközparkunkat is folyamatosan fejlesszük. A korszerű eszközparkunknak köszönhetően a szervizelés keretében felmerülő munkafolyamatok megvalósításának módja és hatékonysága jelentős mértékben javult így munkavállalóink számára vonzóbb munkahelyi környezetet biztosítottunk. Fűtési rendszerünk korszerűsítésével a tevékenységünk költséghatékony fenntartását és biztosítását valósítottuk meg. Energetikai fejlesztésünk nagyban hozzájárult a rezsiköltségeink csökkentéséhez, valamint a környezettudatos gazdasági versenyképesség erősítéséhez. A fejlesztés mentén jelentősen növeltük vállalkozásunk kapacitását és mindemellett ergonomikus munkakörnyezet biztosítottunk. A beszerzésre kerülőt új eszközöknek köszönhetően vállalkozásunk kapacitása növelését értük el azáltal, hogy munkafolyamataink elvégzésére lényegesen kevesebb idő ráfordítás szükséges. Projektünk megvalósításával teljesült a Pályázati Felhívás céljaival összhangban kitűzött fejlesztési célunk mely hatékonyságunk növekedését és ezáltal cégünk versenyképesség növekedését eredményezte munkahelyeink megtartása mellett.

III. Gyakornoki Program a Hajdú-Komposzt Bt-nél

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.01.16

A projekt azonosító száma: GINOP-5.2.4-16-2017-02575

A szerződött támogatás összege: 3 652 855 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100 %

A projekt tartalma: 1 fő gyakornok 9 hónapos foglalkoztatásának megvalósulása. A vállalkozásnál betöltött tevékenységi terület irodai titkár. A programnak köszönhetően ezen a hulladékkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó adminisztratív munkaterületen jelentős szakmai tapasztalatot szerzett a felvett gyakornok. A projekt során beszerzésre kerültek az informatikai eszközök is a munkájához kapcsolódóan: 1 db multifunkciós nyomtató, 1 db notebook, 1 db vezeték nélküli egér, 1 db vezeték nélküli billentyűzet, 1 db monitor, 1 db iratmegsemmisítő. Az informatikai és irodatechnikai háttér így kialakításra került, mely nélkülözhetetlen a gyakornoki munkavégzéshez. A gyakornok irodai munkavégzéséhez beszerzésre kerül még egy fiókos íróasztal és egy irattartó szekrény is, valamint kisebb értékű irodatechnikai eszközök és papír-írószerek (irattartó tálca, iratrendező, írószertartó, tépőtömbtartó, számológép, Parker golyóstoll, táblafilc, 500 db boríték és 40 csomag A4 másolópapír). Ezek a bútorok és eszközök az irodai munkához szükséges tárgyi infrastruktúrát teremtették meg, 1 fő számára biztosítanak egy irodai munkaállomást.